FloraXchange verbindt

Door sterke integratie samen nieuwe kansen benutten

Onze waarden

Innovatief

De wereld om ons heen is continu in verandering. Deze veranderingen gaan sneller dan wij vaak denken. Vasthouden aan de manier waarop het altijd ging zal niet lang meer werken. Wij zijn dol op verandering en omarmen graag nieuwe technieken en innovaties. We vinden het erg belangrijk om steeds weer met een open mind naar de wereld te kijken. Innovaties starten over het algemeen door het los durven laten van oude werkwijzen.

Logisch

Dingen moeten kloppen. Logische zaken zijn te begrijpen en worden daarom door meer mensen omarmd. Halve oplossingen en omwegen zullen op langere termijn door de mand vallen en moeten daarom worden vermeden.

Daadkrachtig

Wij houden ervan om onze mouwen op te stropen. Geen ellenlange vergaderingen over onbenullige onderwerpen. Wij geloven dat je beter in een klein comité keuzes kan maken om deze vervolgens te toetsen in de praktijk. Wij nemen graag de lead in onderwerpen die in ons kennisgebied liggen. Soms een tikje eigenwijs, maar altijd met de juiste intentie en in de wetenschap dat je in beweging moet zijn om vooruit te komen.

Toegankelijk

Helpen zit bij FloraXchange in de genen. We begrijpen dat veranderingen ook frustratie met zich mee kunnen brengen. Oude patronen loslaten kan best wat energie kosten. Wij helpen onze deelnemers graag mee deze stap te maken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze oplossingen bijdragen. Ze moeten simpel, eenvoudig en zelfs leuk in gebruik zijn.

Open sierteelt platform

Binnen de sierteeltsector lijkt het allemaal vrij goed geregeld.
Er zijn branchespecifieke standaarden en er ligt een knap logistiek netwerk. Als je er wat dieper op inzoomt zie je echter nog veel onlogische werkwijzen en goederenstromen die er door de jaren zijn ingeslopen. FloraXchange kan, door toevoeging van de juiste ICT, de sector veel efficiënter krijgen waardoor er betere marges overblijven voor partijen die waarde toevoegen.

Om dit te realiseren geloven wij in de kracht van een centraal platform in plaats van uitsluitend decentraal gekoppelde systemen. Het platform vervult verschillende rollen:

  • centrale waarheid die voor meerdere partijen zichtbaar is
  • de user-interface voor partijen die geen eigen software hebben
  • de vertaalrol tussen de verschillende standaarden

Door deze rollen goed uit te voeren en open te stellen, kan de innovatie in de sector in een stroomversnelling komen (eentje die hard nodig is om als sector wereldwijd frontrunner te blijven).

De efficiëntie in de keten gaat een grote verbeterslag maken als bedrijven echt met elkaar gaan samenwerken. Veel bedrijven zijn gewend om efficiëntie door te voeren in het eigen bedrijf de sector gaat pas echt excelleren als deze slag gemaakt wordt over de gezamenlijke processen door de keten heen. Zo kan een kleine activiteit bij de ene schakel voor grote efficiëntie zorgen bij de volgende schakel.

Om deze visie kracht bij te zetten zijn we op 23-6-2017 een Joint Venture aangegaan met FloraHolland. Zij hebben dezelfde visie als het gaat om het belang van een centraal platform en het verbeteren van de aansluiting van de markt op dit platform. Samen zullen we ons de komende jaren hard gaan maken om de ICT in de sierteeltsector naar een veel hoger niveau te tillen.

Om de kansen in een stroomversnelling te brengen en meer draagkracht te creëren hebben Royal FloraHolland en FloraXchange hun krachten gebundeld op het gebied van IT.

De komende drie jaar gaan we ons nog sterker profileren als een open sierteeltplatform bedoeld voor de hele sector. Dit gaan we in nauwe samenwerking met Royal FloraHollland doen en hierbinnen hebben we de volgende 5 programma’s:

Programma's

1

Verrijken aanbod

De data die de koper op zijn webshop toont wordt vaak gevoed door andere systemen. Om een goede webshopervaring te kunnen bieden (en dit is de ervaring die we als consument eisen van alle grote merken) ontbreekt er nog veel informatie rondom het aanbod. De komende jaren gaan wij ons inzetten om de aanbodsbank van FloraXchange rijker te maken dan welke aanbodsbank ook. Het betreft hier extra data van de leverancier, maar ook van de aanwezige rassen, de geleverde producten, etc. Hiervoor zullen wij ook samenwerkingen aangaan met andere partijen zoals bijvoorbeeld veredelaars en trendwatchers.

2

Bundelen van de kwekersplatforms: Floriday.io

Samen met Royal FloraHolland gaan we hard werken aan een volledige integratie van alle kwekers onderdelen uit zowel FloraXchange als FloraMondo. Vanuit beide platformen worden de beste modules gebruikt en ontstaat dus wereldwijd één digitaal platform voor kwekers om hun aanbod, orders en logistiek te kunnen beheren: Floriday.io. Kwekers kunnen vanaf dit platform hun dagelijkse zaken beheren voor zowel FloraMondo als FloraXchange maar in de toekomst ook andere kanalen. Meer hierover is op de gezamenlijke pagina te vinden.

3

Kwaliteit procedures

De kwaliteit van data en procedures wordt steeds belangrijker om als koper en kweker te vertrouwen op een platform. FloraXchange zal zich sterker gaan inzetten om de kwaliteit te waarborgen. We zullen dit doen door duidelijkere eisen te stellen aan de opgevoerde data en deze eisen ook te gaan uitleggen en controleren. Daarnaast gaan we ons hard maken om een aantal branche-problemen op te lossen zoals het gebruik van staffel-prijzen, de hoge kosten van bakkie-bakkie handel, de leverplicht bij kleine bestellingen, enz. Zonder duidelijke standpunten en procedures rondom deze thema's is de data voor sommige kopers immers niets waard.

4

Bouwen van de API

Naast alle berichtstandaarden die we ondersteunen (berichten van Floricode) zullen we ook een eigen API aanbieden. Middels deze API moet het voor software leveranciers mogelijk zijn om zaken te koppelen waar momenteel nog geen berichtstandaarden voor zijn.

5

Losmaken van het handelskanaal

De Joint Venture (FloraXchange) gelooft in het bereiken van optimale resultaten als het platform gedragen wordt vanuit de handel en de kwekers. Daarom gaat de Joint-Venture naast Floriday.io, in co-creatie met de exporteurs de onderdelen van FloraXchange verder ontwikkelen. Hieruit ontstaat hét handelskanaal specifiek voor handelaren die rechtstreeks zaken doen met kwekers. Nadat de kwekeronderdelen verhuisd zijn naar Floriday.io zal de gehele focus van het platform FloraXchange gericht zijn op de handel (exporteurs). FloraXchange gaat zich specifiek richten op exporteurs die directe zaken willen doen met kwekers. Dit houdt in dat we nog sterker willen worden in functionaliteiten rondom het opbouwen van een netwerk, het selecteren van artikelen en het verkrijgen van specifieke prijzen op de verschillende manieren. 

Eigendom en bestuur

Een vraag die ons veel gesteld wordt, heeft betrekking op het eigendom van data en de toegang tot het platform. Wij zullen nooit gevoelige data delen met partijen die hier geen recht op hebben. Dit staat haaks op onze normen en waarden en daarnaast zal dat niet geaccepteerd worden door onze gebruikers. 

Met de ombouw naar het nieuwe platform, Floriday.io, wordt er een expliciete scheiding ingebouwd tussen de onderdelen van de kweker en de koper. Bijkomend voordeel is dat de data dus beter gescheiden wordt. Data krijgt in de nieuwe situatie een duidelijke eigenaar en er zullen richting de verschillende gebruikers ook tools worden aangeboden. Met deze tools kunnen gebruikers eigen data inzien en eventueel verwijderen als ze geen gebruik meer wensen te maken van de diensten. Daarnaast zal er een onafhankelijke functionaris worden aangesteld om de veiligheid van de data te waarborgen en misbruik te voorkomen. De Joint Venture gaat in overleg met de gebruikers deze rol invullen.

Geschreven door Jefry van den Hoeven

Jefry is een van de oprichters van FloraXchange. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en voor de continue ontwikkeling van het platform. Zijn belangrijkste taak is om nieuwe ideeën en wensen om te zetten naar logische oplossingen.

Stuur een bericht